Minimax v različnih jezikih

Program Minimax je preveden v več jezikov (slovenski, hrvaški, srbski, angleški in italijanski jezik).

Vse različice so prilagojene le slovenski zakonodaji, zato gre le za prevod uporabniškega vmesnika, kar ne vpliva na funkcionalnosti programa. To pomeni, da lahko iste podatke uporabljamo v različnih jezikovnih različicah. 

Če ima računovodja več uporabnikov, lahko en uporabnik uporablja slovensko, drugi pa na primer angleško verzijo programa za dostop do istih podatkov.

Kje lahko zamenjamo jezik? 

 1. Jezik lahko vsak uporabnik zamenja v Mojem profilu.
 2. V polju Jezik izberemo jezik vmesnika. Izbiramo med naslednjimi jeziki:
  • slovenski (osnovni)
  • angleški
  • italijanski
  • srbski
  • hrvaški
 3. Kliknemo Nazaj (v našem primeru Back).
 4. Uporabnik ima tako vpogled in vnose v programu v izbranem jeziku. (v našem primeru angleški)
V tem prispevku