Dopolnitve v meniju dvostavno knjigovodstvo

Fokus pri pregledu knjižb na bruto bilanci

S ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje smo optimizirali pregled knjižb na bruto bilanci.

Ko pregledujemo knjižbe na bruto bilanci in izberemo določen konto, se pri povratku nazaj iz pregleda knjižb po novem vrnemo na mesto bruto bilance, ki smo ga pregledovali (ne na začetek bruto bilance). 

Več o pregledu bruto bilance preberite tukaj.

Možnost pregleda zbira po strankah v tuji denarni enoti

V meniju dvostavnem knjigovodstvu lahko pregledujemo podatke po različnih zbirih. 

Pri pregledu Zbira po strankah smo dodali nov filter > Denarno enoto. V primeru pregleda v tuji denarni enoti program prikaže dodatno polje Prikaz zneskov v, kjer lahko izberemo ali želimo pregledovati podatke zbrane po strankah v izbrani (tuji) denarni enoti ali v domači denarni enoti.

Več o pregledu podatkov po zbirih v dvostavnem knjigovodstvu preberite tukaj.

V tem prispevku