Izdan račun za subvencionirane bone

Navodilo se nanaša na vnos izdanega računa v primeru plačila s turističnim oziroma digitalnim bonom.

Nastavitev načina plačila

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo zavihek Načini plačil.
 2. S klikom na Nov vnesemo nov način plačila.
 3. V polje Naziv vpišemo Turistični bon oziroma Digitalni bon.
 4. V polje Šifra vnesemo poljubno šifro.
 5. V polju Tip izberemo način plačila Gotovina.
 6. V polju Terjatev naj se preknjiži dodamo kljukico.
 7. V polju Konto preknjižbe izberemo ustrezen konto (konto skupine terjatev npr. 164). 
 8. Stranka preknjižbe ni obvezen podatek. Če želimo, vnesemo stranko preknjižbe (FURS).
 9.  Vnos podatkov shranimo

Vnos izdanega računa za digitalni bon (od 15. junija do 30. novembra 2022)

Pri plačilu z digitalnim bonom gre za plačilo z gotovino, zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. 

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo na Nov.
 2. Izberemo Številčenje za davčno potrjevanje.
 3. Vnesemo glavo računa kot pri izdanem računu fizični osebi
 4. Na vrstici računa vnesemo:
  • Storitev ali blago ki ga zaračunavamo. Zaradi evidence prihodkov od digitalnih bonov na vrstici izdanega računa vnesemo analitiko za digitalne bone.
 5. Izberemo predhodno vnesen način plačila > digitalni bon in vpišemo znesek, plačan z digitalnim bonom ter označimo polje Plačano. Za preostali znesek računa izberemo drug ustrezen način plačila.
 6. Račun izstavimo (davčno potrdimo).

Vnos izdanega računa za turistični bon (velja do 30. junija 2022)

Pri plačilu s turističnim bonom gre za plačilo z gotovino, zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. 

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo na Nov.
 2. Izberemo Številčenje za davčno potrjevanje.
 3. Vnesemo glavo računa kot pri izdanem računu fizični osebi
 4. Na vrstici računa vnesemo:
  • Storitev, ki jo zaračunavamo. Zaradi evidence prihodkov od turističnih bonov na vrstici izdanega računa vnesemo analitiko za nočitve po turističnih bonih.
  • Turistično takso > artikel za takso s stopnjo DDV neobdavčeno in ustreznim kontom prihodka (npr. konto skupine prihodkov 266). Turistično takso je treba poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi, pri čemer ni potrebno ločeno izdajanje računa.
 5. Izberemo predhodno vnesen način plačila > turistični bon in vpišemo znesek, plačan s turističnim bonom ter označimo polje Plačano. Za preostali znesek računa izberemo drug ustrezen način plačila.
 6. Račun izstavimo (davčno potrdimo).

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program pripravi temeljnico, kjer:

 • terjatev za bone poknjiži na konto, ki smo ga določili pri vnosu načina plačila turistični oziroma digitalni bon, 
 • turistično takso pa na konto prihodka, ki smo ga določili na artiklu.
V tem prispevku