Izdan račun plačan s turističnim bonom

Navodilo se nanaša na vnos izdanega računa v primeru plačila s turističnim bonom.

Nastavitev načina plačila

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo zavihek Načini plačil.
 2. S klikom na Nov vnesemo nov način plačila.
 3. V polje Naziv vpišemo Turistični bon.
 4. V polje Šifra vnesemo poljubno šifro.
 5. V polju Tip izberemo način plačila Gotovina.
 6. V polju Terjatev naj se preknjiži dodamo kljukico.
 7. V polju Konto preknjižbe izberemo ustrezen konto (konto skupine terjatev npr. 164). 
 8. Stranka preknjižbe ni obvezen podatek. Če želimo vnesemo stranko preknjižbe (FURS).
 9.  Vnos podatkov shranimo

Vnos izdanega računa

Pri plačilu s turističnim bonom gre za plačilo z gotovino, zato je tak račun predmet davčnega potrjevanje po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. 

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo na Nov.
 2. Izberemo Številčenje za davčno potrjevanje.
 3. Vnesemo glavo računa kot pri izdanem računu fizični osebi
 4. Na vrstici računa vnesemo:
  • Storitev, ki jo zaračunavamo. Zaradi evidence prihodkov od turističnih bonov, na vrstici izdanega računa vnesemo analitko za nočitve po turističnih bonih.
  • Turistično takso > artikel za takso s stopnjo DDV neobdavčeno in ustreznim kontom prihodka (npr. konto skupine prihodkov 266). Turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi, pri čemer ni potrebno ločeno izdajanje računa.
 5. Izberemo predhodno vnesen način plačila > turistični bon in vpišemo znesek plačan s turističnim bonom ter označimo polje Plačano. Za preostali znesek računa izberemo drug ustrezen način plačila.
 6. Račun izstavimo (davčno potrdimo).

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program pripravi temeljnico kjer:

 • terjatev za bone poknjiži na konto ki smo ga določili pri vnosu načina plačila turistični bon, 
 • turistično takso pa na konto prihodka, ki smo ga določili na artiklu.
V tem prispevku