Brisanje blagajniškega dnevnika

V programu lahko izbrišemo osnutek blagajniškega dnevnika, ki ne vsebuje prejemkov in izdatkov.

  1. V meniju Poslovanje > Blagajna s klikom na datum dnevnika izberemo blagajniški dnevnik, ki ga želimo izbrisati. 
  2. Kliknemo na Prekliči zaključen dnevnik.
  3. Če dnevnik vsebuje prejemke in izdatke, jih izbrišemo:
    • S klikom na številko, izberemo prejemek oziroma izdatek, ki ga želimo izbrisati in kliknemo Briši.
  4. Ko je dnevnik prazen, program prikaže gumb Briši.
  5. S klikom na Briši program izbriše blagajniški dnevnik.
V tem prispevku