Brisanje blagajniškega dnevnika

V programu lahko izbrišemo osnutek blagajniškega dnevnika, ki ne vsebuje prejemkov in izdatkov.


1. V meniju Poslovanje > Blagajna s klikom na datum dnevnika izberemo blagajniški dnevnik, ki ga želimo izbrisati. 

2. Kliknemo na Prekliči zaključen dnevnik.

3. Če ima dnevnik prejemke in izdatke, jih izbrišemo:

  • S klikom na številko izberemo prejemek oziroma izdatek, ki ga želimo izbrisati in kliknemo Briši.

4. Ko je dnevnik prazen, program prikaže gumb Briši.

5. S klikom na Briši program izbriše blagajniški dnevnik. 

 


V tem prispevku