Pripomoček v zalogah: Primerjava datumov

V Zalogah lahko preko pripomočka iščemo prejeme ali prejete račune, ki na primer niso v istem obdobju knjiženja.

1. V meniju Poslovanje > Zaloge.

2. Kliknemo zavihek > Pripomočki > Primerjava datumov.

3. Izberemo Najdi.

4. V polje Do datuma: vnesemo datum. Na seznamu program prikaže vse povezane prejeme in prejete račune, od datuma, ki ga vnesemo. 

  • Če bi v obdobju med tema dvema datumoma preverjali stanje med glavno knjigo in zalogami, to ne bi bilo usklajeno za vrednost prejetega računa, ker je bil vnesen in potrjen kasneje.

V tem prispevku