Pripomoček v zalogah - primerjava datumov

V Zalogah lahko preko pripomočka iščemo prejeme ali prejete račune, ki na primer niso v istem obdobju knjiženja.

  1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
  2. Kliknemo zavihek > Pripomočki > Primerjava datumov.
  3. Izberemo Najdi.
  4. V polje Od datuma: vnesemo datum. Na seznamu program prikaže vse povezane prejeme in prejete račune, od datuma, ki ga vnesemo. 
  • Če bi v obdobju med tema dvema datumoma preverjali stanje med glavno knjigo in zalogami, to ne bi bilo usklajeno za vrednost prejetega računa, ker je bil vnesen in potrjen kasneje.
V tem prispevku