Priprava obračuna plače brez obračuna prispevkov za zasebnika

Navodilo velja za zasebnike (samostojne podjetnike), ki poleg prispevkov obračunavajo plače delavcem. Če želimo obračunati samo plače delavcem, brez obračuna prispevkov za zasebnika uredimo na sledeči način:

  1. V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača, 
  2. na prvem koraku obračuna
  3. odstranimo kljukico v polju Obračun prispevkov zasebnika.

Kaj program pripravi?

Program pripravi obračun plače za posamezne zaposlene brez obračunanih prispevkov za zasebnika.

V tem prispevku