Masovno urejanje strank

Program omogoča masovno urejanje strank. Več strankam hkrati lahko uredimo poslovne podatke.

 1. V meniju Šifranti > Stranke izberemo zavihek Masovno urejanje strank.
 2. Program prikaže na preglednici vse stranke, ki so vnesene v šifrant.
 3. Pregled strank lahko dodatno omejimo z vnosom:
  • naziva,
  • pošte,
  • izbiro prodajnega cenika,
  • davčne številke.
 4. Stranke, ki jih želimo urediti, označimo.
 5. S klikom Naprej, se pomaknemo na naslednji korak - Pregled izbranih strank.  
 6. Na naslednjem koraku urejamo nastavitve poslovnih podatkov:
  • Prodajni cenik > izbranim strankam določimo prodajni cenik.
  • Izdaja e-računov > izbranim strankam določimo način izdaje e-računov. 
   • V primeru pošiljanja e-računov po elektronski pošti moramo pri strankah ročno vnesti stik (ime in priimek ter elektronsko pošto).
  • Dnevi za zapadlost > izbranim strankam določimo število dni na osnovi katerih bo na izdanih računih izračunan datum zapadlosti (rok plačila).
  • Rabat > izbranim strankam vnesemo odstotek rabata. Podatek upošteva program na izdanih računih.
 7. S klikom na Izvedi bo program izbranim strankam spremenil izbrane poslovne podatke. 
 8. Program izpiše poročilo koliko strank je bilo obdelanih, koliko napačnih in koliko neobdelanih. 
V tem prispevku