Vnos načina plačil

V programu imamo že vnesene načine plačil, katere urejajo skrbniki sistema. Imamo tudi možnost ročnega vnosa novega načina plačila.

Navodilo velja za ročni vnos načina plačila na izdanih računih.

 1. V meniju Šifranti > izberemo Načini plačil 
 2. kliknemo Nov,
 3. vnesemo Naziv, 
 4. izberemo Tip plačila,
 5. v polju Terjatev naj se knjiždodana kljukica omogoča, da izberemo drug konto ali stranko, kot ga sistemsko predlaga izbran način plačila,
 6. v polju Konto preknjižbe, ko odstranimo kljukico lahko izberemo drugi konto,
 7. v polju Stranka preknjižbe, ko odstranimo kljukico lahko izberemo drugo stranko (npr. za primer bookinga).
 8. Način plačila je v uporabi: dodana kljukica omogoča izbiro načina plačila na spustnih seznamih.
 9. Predlagan način plačila: dodana kljukica upošteva samodejno predlagan način plačila pri vnosu računa.
 10. Vnos shranimo s klikom na Shrani.
 11. Napačno vnesen način plačila brišemo s klikom na Briši.


Več o izbiri načina plačila pri vnosu izdanega računa preverite...Tukaj.

V tem prispevku