Vnos načina plačil

V programu imamo že vnesene načine plačil, katere urejajo skrbniki sistema. Imamo tudi možnost ročnega vnosa novega načina plačila. Ta možnost pride v poštev pri knjiženju računa Booking, Airbnb, Paypal, spletne trgovine in za ostale podobne primere.

Navodilo velja za ročni vnos načina plačila na izdanih računih in pri knjiženju izdanih računov in iztržkov.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > kliknemo Načini plačil,
 2. kliknemo Nov,
 3. vnesemo Naziv, 
 4. izberemo Tip plačila:
  • Transakcijski račun (negotovinsko poslovanje)
  • Gotovina (gotovinsko poslovanje)
  • Kartica (gotovinsko poslovanje)
  • Drugo (gotovinsko poslovanje)
  • Gotovina preko blagajne (gotovinsko in negotovinsko poslovanje)
 5. v polju Terjatev naj se knjiždodana kljukica omogoča, da izberemo drug konto ali stranko, kot ga sistemsko predlaga izbran način plačila,
  • v polju Konto preknjižbe, če izberemo drugi konto, bo program knjižil na konto, ki smo ga tu določili.
  • v polju Stranka preknjižbe, če izberemo drugo stranko (npr. za primer bookinga), bo program terjatev preknjižil na kupca, ki smo ga določili.
 6. Način plačila je v uporabi: dodana kljukica omogoča izbiro načina plačila na spustnih seznamih.
 7. Predlagan način plačila: dodana kljukica samodejno predlaga način plačila pri vnosu računa.
 8. Vnos shranimo s klikom na Shrani.
 9. Napačno vnesen način plačila brišemo s klikom na Briši.

Več o izbiri načina plačila pri vnosu izdanega računa preverite tukaj.

Nasvet

Pri vnosu novih načinov plačil je pomembna pravilna izbira Tipa plačila. Način plačila gotovina, kartica in drugo lahko izbiramo samo vnosu gotovinskega oziroma davčno potrjenega računa.

V tem prispevku