Vnos načina plačil

V programu imamo že vnesene načine plačil, katere urejajo skrbniki sistema. Imamo tudi možnost ročnega vnosa novega načina plačila. Ta možnost pride v poštev pri knjiženju računa Booking, Airbnb, Paypal, spletne trgovine in za ostale podobne primere.

Navodilo velja za ročni vnos načina plačila na izdanih računih.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > kliknemo Načini plačil,
 2. kliknemo Nov,
 3. vnesemo Naziv, 
 4. izberemo Tip plačila:
  • Transakcijski račun (negotovinsko poslovanje)
  • Gotovina (gotovinsko poslovanje)
  • Kartica (gotovinsko poslovanje)
  • Drugo (gotovinsko poslovanje)
  • Gotovina preko blagajne (gotovinsko in negotovinsko poslovanje)
 5. v polju Terjatev naj se knjiždodana kljukica omogoča, da izberemo drug konto ali stranko, kot ga sistemsko predlaga izbran način plačila,
  • v polju Konto preknjižbe,če izberemo drugi konto, bo program knjižil na konto, ki smo ga tu določili.
  • v polju Stranka preknjižbe, če izberemo drugo stranko (npr. za primer bookinga). bo program terjatev preknjižil na kupca, ki smo ga določili.
 6. Način plačila je v uporabi: dodana kljukica omogoča izbiro načina plačila na spustnih seznamih.
 7. Predlagan način plačila: dodana kljukica upošteva samodejno predlaga način plačila pri vnosu računa.
 8. Vnos shranimo s klikom na Shrani.
 9. Napačno vnesen način plačila brišemo s klikom na Briši.

Več o izbiri načina plačila pri vnosu izdanega računa preverite...Tukaj.

V tem prispevku