Sprememba paketa Maksi računovodstvo v Mini računovodstvo in pakete Poslovanja

Za razliko od paketa Maksi računovodstvo je paket Mini računovodstvo omejen na vodenje poslovanja in računovodstva ene organizacije.

Medtem, ko paketi Poslovanja imajo osnovne funkcionalnosti brez knjigovodstva in so omejeni na vodenje poslovanja ene organizacije.

Sprememba paketa v Mini računovodstvo in Poslovanje

 1. Najprej obstoječo licenco za Maksi računovodstvo odstranimo (zbrišemo).
  • Na vstopni strani v meniju Plačnik  > Licence. 
  • Na zavihku Trenutne licence > izberemo licenco Maksi računovodstvo,
  • kliknemo na ikono s križcem 
  • in zatem gumb Briši. 
  • Licenca je s tem brisana.
 2. Nato kliknemo na gumb Urejanje Licenc:
  • izberemo opcijo "Urejati želim licenco za vodenje ene organizacije" ,
  • izberemo organizacijo za katero želimo voditi knjigovodstvo.
  • kliknemo Naprej. 
 3. Na naslednjem koraku izberemo licenco Mini računovodstvo ali drug paket poslovanja.
  •  kliknemo na Izberi licenco , ter po potrebi označimo še dodatni sočasni dostop. 
  • nazadnje s klikom Potrdi izbiro, aktiviramo licenco Mini računovodstvo oz. drug izbran paket poslovanja.  

Dodajanje uporabnikov in določanje pravic

Nazadnje uredimo še nastavitve na uporabniku.

 1. V meniju Plačnik> Uporabniki:  uporabnika, ki je dodan kot Računovodja odstranimo, 
 2. ter prek gumba Dodaj uporabnika,  dodamo kot novega uporabnika s statusom Podjetnik.
  • Vnesemo lahko poljubno število uporabnikov, sočasno pa bo v organizacijo vstopalo toliko uporabnikov, kolikor je določenih licenc.
  • Vsakemu uporabniku določimo, katere funkcionalnosti lahko obdeluje (vnos, urejanje, brisanje, pregledovanje in ni dostopa.)
  • Na seznamu vsakega uporabnika so sicer navedene vse funkcionalnosti programa, vendar bo uporabnik omejen z izbranim paketom.
V tem prispevku