Izdan račun z datumom opravljanja do v prihodnosti

Navodilo velja za primere, ko je na izdanem računu datum opravljanja do večji od datuma računa.

Primer takih računov so izdani računi za naročnine in druge storitve, ki imajo datum opravljanja do v prihodnosti.

Vnos izdanega računa z datumom opravljanja v prihodnosti

  1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > Nov vnesemo izdan račun.
  2. Vnesemo datum opravljanja do, ki je večji od datuma računa.

 

Kaj program pripravi?

  • Program številčil izdan račun na podlagi datuma opravljanja do.
  • Za datum temeljnice program upošteva datum opravljanja do.
  • Za podatke za DDV program upošteva datum računa.

V tem prispevku