Izdan račun - "datum opravljanja do" v prihodnosti

Navodilo velja za primere, ko je na izdanem računu datum opravljanja do večji od datuma računa.

Primer takih računov so izdani računi za naročnine in druge storitve, ki imajo datum opravljanja do v prihodnosti.

Vnos računa

Vnesemo izdan račun, pri katerem je datum opravljanja do večji od datuma računa.

 

 

Kaj program pripravi?

Program številčil izdan račun na podlagi datuma opravljanja do.

Za datum temeljnice upošteva datum opravljanja do.

Za podatke za DDV upošteva datum računa.

 

V tem prispevku