Kalkulacija prodajne cene na prejemu

Na prejemu imamo možnost vnosa in izračuna prodajne cene.

Nastavitve

 1. Najprej v meniju Nastavitve > Organizacije,
 2. v polju Vnos prodajnih cen v zalogah dodamo kljukico. 
  • Na podlagi te nastavitve, program pri vnosu prejema prikaže polje za izračun prodajne cene.

Vnos prejema

 1. Nato v meniju Poslovanje > izberemo Zaloge
 2. Nov > izberemo Prejem.
 3. Pri vnosu artikla vnesemo: 
  • Količina: Vnesemo količino
  • Cena: Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov.
  • % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznava dobavitelj.
  • % marže: vnesemo odstotek marže.
 4. Prodajna cena: program samodejno izračuna prodajno ceno (všteje ceno, % popusta in % marže).
  • Če vpišemo prodajno ceno, preračuna ostale vrednosti.

Pomembno.

V Šifrant > Artiklov program prenese zadnjo potrjeno ceno na prejemu.

V tem prispevku