Kalkulacija prodajne cene na prejemu

Na prejemu imamo možnost vnosa in izračuna prodajne cene.

Nastavitve

1. Najprej v meniju Nastavitve > Organizacije

 2. v polju Vnos prodajnih cen v zalogah dodamo kljukico. 

  • Na podlagi te nastavitve, program pri vnosu prejema prikaže polje za izračun prodajne cene.

Vnos prejema

1. Nato v meniju Poslovanje > izberemo Zaloge

2. Nov > izberemo Prejem.

3. Pri vnosu artikla vnesemo: 

  • Količina: Vnesemo količino
  • Cena: Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov.
  • % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznava dobavitelj.
  • % marže: vnesemo odstotek marže.

4. Prodajna cena: program samodejno izračuna prodajno ceno (všteje ceno, % popusta in % marže).

  • Če vpišemo prodajno ceno, preračuna ostale vrednosti.

Pomembno.

V Šifrant > Artiklov program prenese zadnjo potrjeno ceno na prejemu.

V tem prispevku