Uvoz obračunskih vrstic plače z Excel datoteko

Po novem lahko na enostaven način prenašamo iz zunanjih programov podatke za obračun plače v Minimaxu. V program smo dodali novo funkcionalnost, ki omogoča uvoz podatkov za obračun plače preko Excel datoteke. 

Z željo po čim boljši uporabniški izkušnji, smo rešitev zasnovali tako, da uporabnik nastavitve uvozne datoteke prilagodi glede na način in potrebe obračuna plače pri posamezni organizaciji.

Nastavitve uvozne datoteke

 1. Na drugem koraku obračuna plače kliknemo Vrstični vnos in ikono za urejanje nastavitev.
 2. Program privzeto predlaga naslednja osnovna izplačila: 
  • redno delo, 
  • redni dopust, 
  • državni praznik,
  • povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz in 
  • boleznino.
 3. Poleg predlaganih lahko dodamo še druge vrste izplačila. Vrsto izplačila izberemo na spustnem seznamu in kliknemo na Dodaj.
 4. Opis vrste izplačila lahko spremenimo. Spremembo potrdimo s klikom na
 5. Če posamezne vrste izplačila ne bomo potrebovali, jo s klikom na odstranimo.
 6. Če želimo na predlogo za uvoz dodati vse vrste izplačil, ki smo jih uporabili na preteklih obračunih plač, kliknemo na Dodaj vse uporabljene.
 7. Po končanem urejanju nastavitev uvozne predloge kliknemo na Zapri.


Priprava predloge za uvoz podatkov

Predlogo pripravimo tako, da kliknemo na Uvozi. Izberemo ali želimo pripraviti:

 • predlogo brez obstoječih izplačil (v predlogi so izpisani samo delavci) ali 
 • predlogo z obstoječimi izplačili (program pripravil predlogo s podatki vrst izplačil, ki smo jih določili v nastavitvah uvozne datoteke). 

Predlogo prenesemo in jo napolnimo s podatki. Vpišemo številko ur rednega dela, dopusta, boleznine oziroma drugih ustreznih vrst izplačil ter vnesemo morebitne opombe). Datoteko shranimo na računalnik.


Uvoz podatkov

Datoteko napolnjeno z obračunskimi podatki uvozimo s klikom na Uvoz iz datoteke. Predhodno shranjeno datoteko izberemo in podatke uvozimo. Program bo obstoječa istovrstna izplačila posameznega delavca nadomestil z novimi izplačili. Zaradi lažje preglednosti in sledljivosti program spremenjene oziroma dodane obračunske vrstice obarva z rumeno barvo, izbrisane pa z rdečo.

Posamezne obračunske vrstice po potrebi dodatno uredimo, tako da kliknemo na vrsto izplačila ali dodamo nove vrstice. Več o vnosu in urejanju obračunskih vrstic preberite tukaj.

Po končanem urejanju obračunske podatke shranimo. Program bo delavcem z označenimi spremembami  zamenjal obračunske vrstice in odstranil izbrisane. Nato vrstični vnos zapremo in zaključimo obračun plače.

Več o uvozu obračunskih vrstic preberite tukaj.

V tem prispevku