ePobot - Vnos izvedenih pobotov Minimax

Na podlagi AJPES-ovega poročila o izvedenih pobotih, v program vnesemo podatke o pobotanih terjatvah in obveznostih.

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke > E-pobot.
 2. Kliknemo obdobje pobota.
 3. Kliknemo Vnesi kompenzacije > program odpre preglednico, v katero vpišemo terjatve, ki zapirajo obveznosti, ki smo jih dali v pobot.
 4. Na koncu posamezne vrstice obveznosti, kliknemo na zapis > Nov.
 5. Program odpre okno za vnos terjatve, s katero bo pobotana obveznost:
 6. Na levi strani je prikazana obveznost, ki smo jo dali v pobot in jo bomo zapirali s terjatvijo na desni.

 Pri vnosu terjatve izberemo: 

 • Stranka – izberemo stranko, do katere imamo terjatev in je bila navedena v izpisu pobotanih postavk, ki smo ga pridobili iz AJPES-a.
 • Že pobotano – v primeru, da smo z izbrano terjatvijo že delno zapirali kakšno drugo terjatev  v izbranem krogu pobota, je tukaj prikazan znesek, ki je že bil pobotan z drugimi obveznostmi. 
 • Terjatev – izberemo račun (odprto postavko), s katero bomo pobotali izbrano obveznost.
 • Zapadlo – program ponudi datum zapadlosti iz postavke, ki smo jo vpisali v polje Terjatev
 • Odprto – prikazan je odprti znesek izbrane postavke, s tem da je od odprte postavke odštet znesek, ki je upoštevan že na drugih obveznostih (znesek Že pobotano)
 • Za pobot – vpišemo znesek terjatve, ki bo zaprl izbrano obveznost. V primeru, da smo vpisali previsok znesek (večji kot je znesek obveznosti ali pa večji kot je znesek terjatve), nas program opozori, da je »Nepravilen znesek za pobot.«
 • Kliknemo Shrani.

7. V preglednici pobotov so dodane postavke terjatev, ki smo jih vnesli ročno:

8. Po zaključku vnosov kliknemo > Nazaj > Zaključek.

Kaj program pripravi?

 • Program pripravi temeljnico.
 • Zapre odprte postavke. Na posamezni postavki (izdani ali prejeti račun) je zapis, da je postavka zaprta z večstranskim pobotom.
 • Iz arhiva plačilnih nalogov na osnovno preglednico povrne naloge za tiste obveznosti, ki niso bile pobotane.
 • Za delno pobotane obveznosti, program pripravi nov nalog z zneskom, ki ostane za plačilo po knjiženem večstranskem pobotu.
V tem prispevku