Obračun plače za preteklo zaključeno poslovno leto

Ko smo poslovno leto že zaključili oz. je v zaključevanju in želimo urediti vnos obračuna plače za december iz preteklega leta, nam program ob zaključku obračuna javi:

Ker je leto iz obračuna plače že zaključeno ali v postopku zaključevanja, je temeljnica dobila datum 01.01. XXXX.

 

Kaj program pripravi?

Program bo upošteval knjižbe v tekočem poslovnem letu. Datume v REK obrazcu upošteva iz prvega koraka obračuna za mesec, ko naj bi izplačali plačo.

 

V tem prispevku