Brisanje bančnega izpiska

Brišemo lahko samo osnutke bančnih izpiskov, zato moramo izpisek, ki je bil že knjižen, najprej preklicati.

1. Izberemo bančni izpisek, ki ga želimo brisati.

2. Kliknemo na datum izpiska.

3. Nato na Preklic potrditve.  S preklicem se izbriše temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu in prekliče se zapiranje odprtih postavk na izpisku.

4. Nato kliknemo na Briši.  

5. Brisanje dokončno potrdimo s klikom na V redu.

V tem prispevku