Načini plačil - pri preknjižbi terjatev na drugo stranko je v opisu knjižbe izpisan naziv tudi izvorne stranke

S ciljem večje sledljivosti in olajšanega pregledovanja morebitnih neskladij smo program dopolnili tako, da pri uporabi različnih načinov plačil tako na izdanih računih kot pri vnosu iztržka, v primeru preknjižbe terjatev na drugo stranko, je v opisu knjižbe na temeljnici izpisan tudi naziv izvorne stranke, tj. stranke, iz katere se je izvedla preknjižba.

V tem prispevku