Obračun DDV-ja v primeru spremembe statusa davčnega zavezanca sredi meseca

Navodilo velja za ureditev nastavitev v primeru sprememb statusa davčnega zavezanca. (mesečni, trimesečni, ni statusa)


Nastavitve Obdobja za DDV

1. Najprej uredimo v meniju Nastavitve > Obdobja za DDV.

2. Kliknemo na datum odprtega obdobja, nato še Uredi. 

3. V polje Datum konca > vnesemo datum konca.  

4.  Kliknemo na Shrani.

5. Nato vnesemo novo obdobje. oz če smo prenehali s statusom ne vnašamo novega obdobja.


Obračun DDV


Obračun DDV nato pripravimo po običajnem  postopku.

1. V meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV

2. Kliknemo na Nov.

3. Program odpre novo obdobje z začetkom datuma sredi meseca, kot smo določili predhodno v nastavitvah.

  •  Program pri vnosu dokumentov posledično zajame v podatke za DDV dokumente, vključno z izbranim datumom in vse kasnejše.
V tem prispevku