Obračun DDV-ja v primeru spremembe statusa davčnega zavezanca sredi meseca

Navodilo velja za ureditev nastavitev v primeru sprememb statusa davčnega zavezanca. (mesečni, trimesečni, ni statusa)

Nastavitve Obdobja za DDV

  1. Najprej uredimo v meniju Nastavitve > Obdobja za DDV.
  2. Kliknemo na datum odprtega obdobja, nato še Uredi. 
  3. V polje Datum konca > vnesemo datum konca.  
  4. Kliknemo na Shrani.
  5. Nato vnesemo novo obdobje. oz če smo prenehali s statusom ne vnašamo novega obdobja.

Obračun DDV

Obračun DDV nato pripravimo po običajnem  postopku.

  1. V meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV
  2. Kliknemo na Nov.
  3. Program odpre novo obdobje z začetkom datuma sredi meseca, kot smo določili predhodno v nastavitvah.
    •  Program pri vnosu dokumentov posledično zajame v podatke za DDV dokumente, vključno z izbranim datumom in vse kasnejše.
V tem prispevku