Kako določimo, da delodajalec ni glavni delodajalec?

V meniju Šifranti > Delavci.

  1. Kliknemo na delavca,
  2. kliknemo na Uredi,
  3. na zavihku > Podatki za osebne prejemke, v polju Glavni delodajalec odstranimo kljukico.  
  4. Kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

Tako smo delavcu določili, da delodajalec ni glavni delodajalec in bo program obračunal dohodnino po fiksnem %, ne po lestvici.

V tem prispevku