Pri obračunu plače ne upošteva olajšave za vzdrževane družinske člane

Pri obračunu plače želimo, da program upošteva vnos olajšave za vzdrževane družinske člane vendar, ko potrdimo obračun plače temu ni tako. V opisanem primeru preverimo naslednje nastavitve:

  1. V Šifrantu > Delavci izberemo delavca.
  2. Kliknemo na Ostali podatki delavca, ter izberemo Vzdrževani družinski člani in preverimo vnos datuma Vzdrževan Do:
    • Če imamo vpisan končni datum, program ne upošteva olajšave.
  3.  V tem primeru kliknemo na Vzdrževanega člana > nato Uredi 
  4. Izbrišemo datum v polju Vzdrževan do in zapis shranimo.

Kaj program pripravi?

Program bo pri obračunu plač kot olajšavo ponovno upošteval tega člana.

V tem prispevku