Povečana delovna doba nad 25 let za ženske

Dodatek za delovno dobo za ženske se od dopolnjenih 25 let delovne dobe povečuje za dodatnih 0,25 %.

 

Nastavitve delavca

Za izračun odstotka preverimo in po potrebi uredimo nastavitve:

1. V meniju Šifrantu > delavcev pri delavki označimo spol: ženski (pri moških se ta faktor ne povečuje).

2. ter na polju Delovna doba pred zaposlitvijo vpišemo delovno dobo.


Nastavitve obračuna

1. Nato na prvem koraku pri obračunu plač na zavihku Ostali podatki.

2. v polje % dodatka za delovno dobo za ženske nad 25 let delovne dobe vpišemo vrednost 0,25.

 

Kaj program pripravi?

Pri obračunu plače bo program pri delavkah, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, upošteval dodatek na delovno dobo v višini 0,5 % za prvih 25 let in 0,75 % za vsa nadaljnja leta delovne dobe.

V tem prispevku