Povečana delovna doba nad 25 let za ženske

Dodatek za delovno dobo za ženske se od dopolnjenih 25 let delovne dobe povečuje za dodatnih 0,25%.

Nastavitve delavca

Za izračun odstotka preverimo in po potrebi uredimo nastavitve:

  1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavko.
  2. Preverimo, ali imamo pri delavki označen spol ženski (pri moških se ta faktor ne povečuje).
  3. Na polju Delovna doba pred zaposlitvijo vpišemo delovno dobo.

Nastavitve obračuna

  1. V meniju Plače > Obračun  plač s klikom Nova Plača vnesemo obračun nove plače.
  2. Kliknemo Uredi.
  3. Na prvem koraku pri obračunu plač izberemo zavihek Ostali podatki.
  4. V polje % dodatka za delovno dobo za ženske nad 25 let delovne dobe vpišemo vrednost 0,25.
  5. Vnos podatkov shranimo in nadaljujemo z obračunom plače.

Kaj program pripravi?

Na obračunu plače bo program pri delavkah, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, upošteval dodatek na delovno dobo v višini 0,5% za prvih 25 let in 0,75 % za vsa nadaljnja leta delovne dobe.

V tem prispevku