Nastavitve izpisov - opomini

Navodilo velja za urejanje izpisa, ki ga izbiramo pri izpisu Opominov.


Urejanje nastavitev izpisa opomini

1. Kliknemo na gumb Nastavitve  .

2. Izberemo Izpisi.

3. Program odpre preglednico izpisov, na kateri izberemo izpis Opomin.

 4. V nastavitvah izpisa opomina urejamo:

  • Splošne nastavitve
  • Glavo listine
  • Naslov
  • Dodatni opis/klavzule
  • Podpis
  • Nogo listine
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve

 

O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov.

 

Ostale nastavitve

Izpis naslova Minimax - zapis Minimax izpiše na dnu opomina.

 

Vsako vneseno spremembo na izpisu sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

 

Urejanje nastavitve izpisa neposredno na odprtih postavkah

1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke izberemo zavihek Opomini.

2. Izberemo zavihek Predogled.

3. Urejamo obstoječe nastavitve ali s klikom na Nov izpis pripravimo nov izpis opomina.

 

V tem prispevku