Nastavitve izpisov - opomini

Navodilo velja za urejanje nastavitev izpisa Opomina. Izpis opomina lahko urejamo v meniju Nastavitve > Izpisi.

Urejanje nastavitev izpisa opomini

 1. V meniju Nastavitve > Izpisi
 2. na preglednici izpisov izberemo izpis Opomin.
 3. V nastavitvah izpisa opomina lahko urejamo:
  • Splošne nastavitve,
  • Glavo listine,
  • Naslov,
  • Dodatne opise/klavzule,
  • Podpis,
  • Nogo listine,
  • Terminologijo in prevajanje,
  • Ostale nastavitve.

O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov.

Ostale nastavitve

Izpis naslova Minimax - zapis Minimax izpiše na dnu opomina.

Vsako vneseno spremembo na izpisu lahko sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

V tem prispevku