Nastavitve izpisov - opomini

Navodilo velja za urejanje nastavitev izpisa Opomina. Izpis opomina lahko urejamo v meniju Nastavitve > Izpisi.

Urejanje nastavitev izpisa opomini

 1. V meniju Nastavitve  > Izpisi
 2. na preglednici izpisov izberemo izpis Opomin.
 3. V nastavitvah izpisa opomina lahko urejamo:
 • Splošne nastavitve,
 • Glavo listine,
 • Naslov,
 • Dodatne opise/klavzule,
 • Podpis,
 • Nogo listine,
 • Terminologijo in prevajanje,
 • Ostale nastavitve.

O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov.

Ostale nastavitve

Izpis naslova Minimax - zapis Minimax izpiše na dnu opomina.

Vsako vneseno spremembo na izpisu lahko sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

V tem prispevku