Masovni preklic zapiranja odprtih postavk

Navodilo velja za masovni preklic zapiranja odprtih postavk.

  1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke izberemo zavihek Preklic zapiranja odprtih postavk.
  2. Program prikaže na preglednici zaprte postavke strank glede na čas zapiranja. Prikazane so knjižbe, ki so med seboj zaprte in znesek zapiranja. 
    • Program predlaga čas izvedbe zapiranja začetek poslovnega lega oziroma če smo izvedli masovno zapiranje odprtih postavk predlaga čas zadnje izvedbe masovnega zapiranja.
    • Čas izvedbe zapiranja lahko vnesemo tudi ročno.
  3. Postavke, katerim želimo preklicati zapiranje, označimo
  4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, na katerem preverimo izbrane postavke.
  5. Kliknemo Izvedi.
  6. Program prekliče zapiranje izbranih postavk in prikaže poročilo o uspešnosti izvedbe.
V tem prispevku