Masovni preklic zapiranja odprtih postavk

Navodilo velja za masovni preklic zapiranja odprtih postavk.

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke izberemo zavihek Zgodovina zapiranj.
 2. Program prikaže na preglednici zaprte postavke strank glede na čas zapiranja. Prikazane so knjižbe, ki so med seboj zaprte in znesek zapiranja.
 3. Kliknemo na Preklic zapiranja odprtih postavk.
 4. Pregled zaprtih postavk lahko omejimo glede na čas izvedbe zapiranja in po stranki.
  • Program predlaga čas izvedbe zapiranja začetek poslovnega lega oziroma če smo izvedli masovno zapiranje odprtih postavk, predlaga čas zadnje izvedbe masovnega zapiranja.
  • Čas izvedbe zapiranja lahko vnesemo tudi ročno.
 5. Postavke, katerim želimo preklicati zapiranje, označimo
 6. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, na katerem preverimo izbrane postavke.
 7. Kliknemo Izvedi.
 8. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
  • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
 9. S klikom na V redu, program prekliče zapiranje izbranih postavk in prikaže poročilo o uspešnosti izvedbe.
V tem prispevku