Napaka pri oddaji e-računa

V primeru, ko izdan e-Račun program zavrne in izpiše napako:

ERROR: Priloga 1 <xxxx-xxxx-ERacun.xml>: Napaka: Obvezno je vsaj eno vozlišče ReferencniDokumenti, znotraj katerega je potrebno navesti atribut VrstaDokumenta in vozlišče StevilkaDok

1. Račun prekličemo s klikom > Prekliči izstavitev.

2. Kliknemo Uredi.

3. Preverimo, da imamo vnesene podatke na poljih:

  • Osnova za račun
  • Vrsta in datumu osnove
  • Koda namena.

4. Račun potrdimo > Potrdi.

5. Elektronsko podpišemo >  Podpiši e-račun.

6. Ponovno pošljemo prek gumba > Izdani e-računi.

V tem prispevku