Nastavitve izpisov - dobavnice

Navodilo velja za urejanje izpisa, ki ga izbiramo na dobavnici.

Urejanje nastavitev izpisa dobavnica

 1. Izberemo gumb Nastavitve .
 2. Kliknemo na Izpisi.
 3. Program odpre preglednico izpisov, na kateri izberemo izpis Dobavnica.
 4. V nastavitvah izpisa dobavnice urejamo:
  • Splošne nastavitve
  • Glavo listine
  • Naslov
  • Dodatni opisi/klavzule
  • Podpis
  • Noga listine
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve 

O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov. 

Ostale nastavitve

Program Minimax ponuja možnost, da nastavimo dodatne nastavitve za izpis dobavnice. Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

 • Izpis prodajne cene - pri izpisu dobavnice se natisne prodajna cena.
 • Izpis rabata in popusta - pri izpisu dobavnice se natisne rabat in popust.
 • Izpis neto cene - pri izpisu dobavnice se natisne neto cena.
 • Izpis vrednosti - pri izpisu se natisne vrednost.
 • Izpis DDV - pri izpisu se natisne DDV.
 • Tiskanje serijske številke - natisne se serijska številka pod nazivom artikla.
 • Tiskanje serije - natisne se številka serije pod nazivom artikla.
 • Dvovrstični izpis - vrstico artikla natisne v dveh vrsticah. 
  • Nastavitve je obvezna v primeru tiskanja mase po vrsticah.
 • Tiskanje mase po vrsticah - na vrstici dobavnice se natisne masa posameznega artikla. Podatek je izpisan samo na dvovrstičnem izpisu, zato moramo predhodno označiti nastavitev Dvovrstični izpis.
 • Tiskanje mase artiklov - natisne skupno maso artikla pod seštevkom.
 • Tiskanje skupne količine - natisne se skupna količina za vsako mersko enoto.
 • Tiskanje šifre artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše šifra artikla. Če artikel nima šifre, se šifra ne izpiše.
 • Tiskanje kode artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.
 • Tiskanje zaporedne številke vrstice - pri izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.
 • Tiskanje tarife in države porekla (intrastat) - ta nastavitev v kombinaciji z nastavitvijo poročanja intrastat, omogoča izpis tarife in države porekla.
 • Izpis naslova Minimax - zapis Minimax se izpiše na dnu dobavnice.

Vsako vneseno spremembo na izpisu sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

 • Če spremenimo nastavitve za tiskanje dobavnic, bo sprememba upoštevana na novih dokumentih.
 • Če želimo, da se sprememba vidi na že potrjenem dokumentu, ga moramo preklicati in ponovno izstaviti. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise.

Urejanje nastavitve izpisa neposredno na dobavnici

 1. Nastavitev izpisa dobavnice urejamo neposredno na dobavnici.
  • V meniju Poslovanje > Izdani računi pri vnosu izdanega računa.
  • V meniju Poslovanje > Zaloge na Izdaji iz zalog.
 2. Na zavihku Predogled,
 3. pri urejanju obstoječih nastavitev v polju > Dodatni opisi/klavzule lahko izbiramo izpis:
  • iz nastavitev izpisov, 
  • iz zadnje dobavnice stranke
  • Iz računa (če smo kopirali oz. razbremenili zalogo iz računa)
 4. ali s klikom na gumb Nov izpispripravimo nov izpis dobavnice. 
V tem prispevku