Mobilna aplikacija za registracijo delovnega časa - Minimax mojINFO

Minimax mojINFO je mobilna aplikacija v kateri zaposleni poročajo čas. Namenjena je poročanju in pregledovanju podatkov o izrabi delovnega časa.

Zaposleni dostopajo prek pametnega telefona z Android ali IOS operacijskim sistemom.

Aktiviranje mobilnega dostopa

Dostop do mobilne aplikacije za posameznega delavca aktiviramo v programu Minimax. 

V meniju Plače > Evidenca delovnega časa kliknemo na Mobilni dostop. Izberemo delavca, kateremu želimo dodeliti dostop do mobilne aplikacije, in vpišemo naslov elektronske pošte delavca. Delavec bo na vpisan elektronski naslov prejel elektronsko sporočilo z napotki za namestitev mobilne aplikacije za registracijo delovnega časa.

Namestitev aplikacije Minimax mojINFO in prijava

Mobilno aplikacijo namestimo na pametni telefon z Android ali IOS operacijskim sistemom. V Trgovini  Play ali App store poiščemo aplikacijo Minimax mojINFO in jo namestimo.

V aplikacijo se prijavimo z elektronskim naslovom, na katerega smo prejeli povabilo in prepišemo enkratno 6-mestno geslo za prijavo.


Vnos podatkov v registracijo delovnega časa

Ob prijavi v aplikacijo beležimo prihod in odhod iz dela, delo od doma in odmor za malico ter službeno pot.

Aktivnosti v delovnem dnevu vnašamo s klikoma na. Izberamo lahko 

  • Delo.
  • Delo od doma.
  • Službena pot.
  • Odmor.

S klikom na Začni aktivnost, bo aplikacija samodejno pričela beležiti čas izbrane aktivnosti. V primeru vnosa več aktivnosti, moramo predhodno aktivnost zaključiti. Aplikacija si zapomni konec in predlaga začetek naslednje aktivnosti. Pri vsaki zaključeni aktivnosti, aplikacija izračuna in zapiše čas trajanja.

Ročni vnos in urejanje podatkov

Mobilna aplikacija omogoča tudi ročni vnos in urejanje podatkov v registraciji delovnega časa.

Podatke lahko vnašamo, urejamo oziroma spreminjamo samo, če obračun dela v spletni aplikaciji Minimax še ni shranjen oziroma vpisan.

V Registraciji delovnega časa izberemo dan in s klikom na  vnesemo želeno aktivnost ter določimo čas začetka in konca posamezne aktivnosti.

Čas lahko vnašamo v analogni ali digitalni obliki.

  • Pri analogni obliki najprej na številčnici izberemo uro in nato še minute.
     
  • Pri digitalni obliki pa vpišemo uro in minute.

Pri vnosu več aktivnosti v istem dnevu, moramo predhodno aktivnost zaključiti. Poleg tega moramo biti pozorni, da se čas posameznih aktivnosti ne prekriva. Pri vsaki zaključeni aktivnosti, aplikacija izračuna in zapiše čas trajanja.

Posamezno aktivnost lahko tudi izbrišemo, s klikom na ikono   in Briši.

Po ročnem vnosu in urejanju aktivnosti program prikaže  . Oznaka pomeni, da je bil čas posamezne aktivnosti ročno vnesen ali urejen.

Vpogled v evidenco delovnega časa

Mobilna aplikacija je povezana z evidenco delovnega časa v programu Minimax, kjer administrator pregleduje in ureja ure zaposlenih. Delavec ima možnost vpogleda v lastno evidenco dela znotraj mobilne aplikacije.

 V mobilni aplikaciji kliknemo na   in izberemo Evidenca dela ter določimo obdobje za katerega želimo pregledati podatke v evidenci dela. Izbrano obdobje ne sme biti daljše od 31 dni.

Aplikacija za izbrano obdobje prikaže rekapitulacijo po vrstah dela in skupen čas trajanja posameznih aktivnosti v izbranem obdobju. Po datumskem zaporedju so prikazane v evidenci delovnega časa zabeležene vrste dela in čas trajanja.

S klikom na Prikaži podatke iz registracije, lahko poleg podatkov v evidenci dela pregledujemo tudi podatke iz registracije delovnega časa.

Več o mobilni aplikaciji Minimax mojINFO preberite tukaj.

V tem prispevku