Pošiljanje računa s predtiskano glavo po e-pošti

V primeru, da tiskamo račune in predračune s predtiskano glavo,  je na izpisu dejansko v glavi in nogi dokumenta prazen prostor.

  • V nastavitvah izpisov za izdane račune (oziroma predračune) določimo nastavitev v glavi in nogi dokumenta za predtiskano glavo in predtiskano nogo in vneseno višino.
  • Pri pošiljanju takega računa oziroma predračuna po e-pošti bi bil na vrhu prazen prostor, zato program za priponko e-poštnega sporočila pripravi račun, ki upošteva v glavi podatke iz splošnih nastavitev izpisov.
  • Program uporabi sliko določeno v nastavitvah izpisa glave oziroma noge  
  • ali program uporabi besedilo določeno v nastavitvah izpisa glave oziroma noge
V tem prispevku