Knjiženje v Zalogah

Navodilo velja za knjiženje prometa v zalogah.

S potrditvijo prometa, torej z vnosom prejemov in izdaj v zalogah program pripravi temeljnico.

Enako tudi za inventuro porabe saj je njen rezultat izdaja.

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
 2. Kliknemo na Knjiženje,
 3. na pregledu že knjiženih temeljnic za zaloge. 
 4. Vpišemo datum, do katerega program knjiži promet zalog in uskladi stanje zalog v glavni knjigi.
 5. S klikom na Knjiži program pripravi avtomatično temeljnico knjiženja zalog. Temeljnice nosijo oznako ZAL.  
  • Zadnjo temeljnico lahko kadarkoli izbrišemo s klikom na  gumb Zadnjo temeljnico lahko brišete.
  • Lahko izbrišemo tudi vse temeljnice (eno za drugo od zadnje proti prvi)
  • Temeljnica bo izbrisana iz dvostavnega knjigovodstva.
  • V naslednje knjiženje bodo zajeti še ne knjiženi podatki do datuma, ki smo ga določili.
  • Če smo vmes preklicali knjiženje, se bodo v novi temeljnici upoštevali tudi ti podatki.
Knjiženje sprožimo po potrebi, najmanj enkrat ob koncu leta, običajno pa knjižimo mesečne temeljnice.
Najpogosteje lahko prožimo knjiženje enkrat dnevno.
 • Na ta način lahko v glavni knjigi sproti preverjamo stanje.
V tem prispevku