Knjiženje izdanih računov in iztržkov - pri analitiki je pred nazivom izpisana tudi šifra analitike

V meniju Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov smo na preglednico knjiženih izdanih računov in iztržkov ter na vnos iztržka oziroma izdanega računa dodali izpis šifre analitike pred nazivom analitike.

V tem prispevku