Solidarnostna delovna sobota in prispevek

Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP)

V skladu s 101. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP, UL RS, št. 95/23, 117/23 ) lahko delodajalec po posvetovanju s sindikatom ali delavci določi največ eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto za zagotovitev sredstev za poplavne in plazovne škode. Kot solidarnostna delovna sobota se lahko šteje tudi drugi delovni dan, v primeru, da je delovni proces v družbi oblikovan tako, da redno delo poteka tudi ob sobotah.

Sredstva za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov avgusta 2023, prispevajo delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v Republiki Sloveniji. Prispevek delavca za Sklad obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plača dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost

Stroški prevoza, malica in druga povračila stroškov delojemalcu se ne vplačajo v Sklad.

Sobotna plača se vključi v mesečno bruto plačo in se ne šteje kot nadurno delo.

Obračun prispevka za Sklad za obnovo Slovenije delodajalec (obrazec PODO-OPSOS) predloži preko portala eDavki v mesecu po organizirani solidarnostni delovni soboti. Obračunani prispevek mora plačati v desetih dneh po predložitvi obračuna na vplačilni podračun države SI56011008881000030, referenca 19 DŠ(davčna številka podjetja)-27006.

Obračun prispevka za solidarnostno delovno soboto

V Minimaxu vnesemo prispevek za solidarnostno delovno soboto kot odtegljaj pri delavcu.

 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca.
 3. Izberemo Ostali podatki delavca > Odtegljaji.
  • S klikom na Nov vnesemo odtegljaj za znesek prispevka za solidarnostno delovno soboto.
  • Vpišemo naziv odtegljaja, npr. prispevek za solidarnostno soboto.
  • Vnesemo začetek (prvi dan meseca, v kateremu je delavec opravil delo na solidarnostno soboto) in konec obračunavanja (zadnji dan meseca, v kateremu je delavec opravil delo na solidarnostno soboto). 
   • Program samodejno izračuna konec obračunavanja (število mesecev), v našem primeru 1.
  • Pri polju Način izračuna izberemo znesek in v polje vrednost vpišemo znesek prispevka (npr. bruto urna postavka delavca pomnožimo s številom ur).
  • Pri podatkih za plačilni nalog, pri polju stranka izberemo Sklad za obnovo Slovenije. 
   • Če Sklada še nismo vnesli v šifrant > stranke, ga s klikom na vnesemo, brez da bi zaprli vnosno okno odtegljaja. 
   • Pri vnosu Sklada za obnovo Slovenije v šifrant strank je pomembno, da v zavihku Bančni računi vnesemo podračun države SI56011008881000030.
  • V polju Račun program na spustnem seznamu ponudi bančne račune, ki so vneseni na izbrani stranki v šifrantu. Izberemo podračun države SI56011008881000030.
  • Vnesemo Model in sklic (19 DŠ(davčna številka podjetja)-27006), ki bosta izpisana na plačilnem nalogu.
  • Izberemo ustrezno Kodo namena.
  • Vnos odtegljaja shranimo.


Oddaja prispevka preko portala eDavki (obrazec PODO-OPSOS) 

Obrazec PODO-OPSOS lahko vnesemo ročno ali podatke uvozimo s pomočjo Excel datoteke.

 1. Excel datoteka za uvoz naj vsebuje naslednje podatke (vsak podatek v svojem stolpcu):
  • Davčno številko delavca.
  • Ime delavca (ločeno).
  • Priimek delavca (ločeno).
  • Znesek prispevka.
 2. Pri pripravi datoteke za uvoz si lahko pomagamo s pripomočkom Vrstice. 
 3. V meniju Plače > Obračun plač izberemo zavihek Vrstice.
 4. Na preglednici se omejimo po vrsti izplačila > avtomatski odtegljaji in po datumu obračuna (mesec obračuna plače, v katerem je bila organizirana solidarnostna sobota).
 5. Preglednico izvozimo v Excel s klikom .
 6. Avtomatske odtegljaje, ki ne predstavljajo prispevek solidarnostne sobote izbrišemo.
 7. Podatke v datoteko za uvoz lahko kopiramo in prilepimo. Z namenom lažje izpolnitve datoteke za uvoz, polje delavec razdelimo v dva stolpca tako, da označimo stolpec in izberemo v Excelu zavihek Podatki > Besedilo v stolpce.
 8. Datoteko napolnjeno s podatki iz prve točke shranimo na računalnik.
 9. Po prijavi na spletni portal eDavki, na preglednici dokumentov izberemo PODO-OPSOS in izpolnimo obvezne podatke. Podatke o posameznih delavcih pa lahko uvozimo s pomočjo predhodno pripravljene Excel datoteke s klikom na Prenesi.

V tem prispevku