Zbir plač

V zbiru plač pregledujemo zbirne podatke o obračunanih plačah po delavcih v določenem časovnem obdobju.

Zbir plač je pripomoček za kontrolo podatkov z obrazcem M4 ali kontrolo s strani inšpektorja.

1. V meniju Plače > Obračun plač izberemo zavihek Zbir.

2. Na spustne seznamu izberemo Plač

3. Podatke za prikaz lahko omejimo z izbiro naslednjih filtrov: 

 

 

1. Delavec: če iz spustnega seznama izberemo delavca, bodo prikazani podatki samo za tega delavca. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse delavce.

2. Datum obračuna od … do: omejimo prikaz podatkov glede na datum obračuna plač.

3. Analitika: če iz spustnega seznama izberemo analitiko, bodo prikazani podatki samo za plače, ki imajo knjiženo izbrano analitiko. Če polje pustimo prazno, bodo prikazani podatki za vse analitike.

4. Datum izplačila od ..do: omejimo prikaz podatkov glede na datum izplačila plač.

5. Samo potrjeni: privzeto je dodana kljukica, zato bodo prikazani podatki samo iz potrjenih obračunov plač. Če kljukico odstranimo, bodo vključeni podatki tudi iz osnutkov plač. 

6. S klikom na Najdi program pripravi v tabeli zbirne podatke o obračunanih plačah glede na izbrane pogoje.

Tiskanje zbirnih podatkov o plačah

1. Pripravljene podatke lahko natisnemo s klikom na Izpis rekapitulacije po delavcih.

2. Program pripravi datoteko za izpis podatkov, zbira obračunanih plač in zavarovalne dobe za vsakega delavca posebej.

Izvoz podatkov o obračunanih plačah

1. Podatke lahko za kasnejše obdelave tudi izvozimo s klikom na Izvoz podatkov.

2. Določimo podatke, ki jih želimo izvoziti, in kliknemo Izvozi.

3. Program izvozi podatke v Excel datoteko, ki jo lahko shranimo na svoj računalnik.

Izpis evidence dela

S klikom na Izpis evidence dela program pripravi pdf dokument z zbirnimi podatki za vsakega delavca posebej.


V tem prispevku