Zbir plač

V zbiru plač pregledujemo zbirne podatke o obračunanih plačah po delavcih v določenem časovnem obdobju.

Zbir plač je pripomoček za kontrolo podatkov z obrazcem M4 ali kontrolo s strani inšpektorja.

 1. V meniju Plače > Obračun plač izberemo zavihek Zbir.
 2. Na spustnem seznamu izberemo Plač
 3. Podatke za prikaz lahko omejimo z izbiro naslednjih filtrov:
 • Delavec: če iz spustnega seznama izberemo delavca, bodo prikazani podatki samo za tega delavca. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse delavce.
 • Datum obračuna od - do: z vnosom datuma omejimo prikaz podatkov glede na datum obračuna plač.
 • Analitika: če iz spustnega seznama izberemo analitiko, bodo prikazani podatki plač, ki imajo knjiženo izbrano analitiko. Če polje pustimo prazno, bodo prikazani podatki za vse analitike.
 • Datum izplačila od - do: z vnosom datuma omejimo prikaz podatkov glede na datum izplačila plač.
 • Samo potrjeni: privzeto je dodana kljukica, zato bodo prikazani podatki samo iz potrjenih obračunov plač. Če kljukico odstranimo, bodo vključeni podatki tudi iz osnutkov plač. 
 • S klikom na Najdi program pripravi v tabeli zbirne podatke o obračunanih plačah glede na izbrane pogoje.

Tiskanje zbirnih podatkov o plačah

 1. Pripravljene podatke lahko natisnemo s klikom na Izpis rekapitulacije po delavcih.
 2. Program pripravi datoteko za izpis podatkov, zbira obračunanih plač in zavarovalne dobe za vsakega delavca posebej.

Izvoz podatkov o obračunanih plačah

 1. Podatke lahko za kasnejše obdelave tudi izvozimo s klikom na Izvoz podatkov.
 2. Določimo podatke, ki jih želimo izvoziti, in kliknemo Izvozi.
 3. Program izvozi podatke v Excel datoteko, ki jo lahko shranimo na svoj računalnik.

Izpis evidence dela

S klikom na Izpis evidence dela program pripravi pdf dokument z zbirnimi podatki za vsakega delavca posebej.

Izpis plačilnih list

Za posameznega delavca lahko izpišemo več plačilnih list za določeno obdobje. 

 1. Na spustnem seznamu izberemo delavca in določimo obdobje.
 2. S klikom na Izpis plačilnih list program pripravi pdf dokument, v katerem so zajete vse plačilne liste delavca v izbranem obdobju. V dokument so zajeti samo potrjeni obračuni plače. 
V tem prispevku