Zbir plač

V zbiru plač lahko pregledujemo zbirne podatke o obračunanih plačah po delavcih v določenem časovnem obdobju.

Omogoča tudi kontrolo podatkov z obrazcem M4 ali kontrolo s strani inšpektorja.

 

1. V meniju Plače > Obračun plač 

2. kliknemo  Zbir plač

3. Podatke za prikaz lahko omejimo z izbiro: 

 

 

1. Delavec: Če iz spustnega seznama izberemo delavca, bodo prikazani podatki samo za tega delavca. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse delavce.

2. Datum od … do: omejimo datum obračuna plač.

3. Analitika: Če iz spustnega seznama izberemo analitiko, bodo prikazani podatki samo za plače, ki imajo knjiženo izbrano analitiko. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse analitike.

4. Datum od ..do: omejimo datum izplačila plač.

5. Samo potrjeni: če dodamo kljukico, bodo prikazani podatki samo iz potrjenih obračunov plač, sicer pa bodo vključevali tudi osnutke.

6. S klikom na Najdi program pripravi v tabeli zbirne podatke o obračunanih plačah glede na izbrane pogoje.

 

Tiskanje zbirnih podatkov o plačah

1. Pripravljene podatke lahko natisnemo s klikom na Rekapitulacija plač.

2. Program pripravi datoteko za izpis podatkov za vsakega delavca posebej.

 

Izvoz podatkov o obračunanih plačah

1. Podatke lahko za kasnejše obdelave tudi izvozimo s klikom na Izvoz podatkov.

2. Določimo lahko podatke (stolpce), ki jih bomo izvozili, in kliknemo Izvozi.

3. Nato kliknemo na Prenesi datoteko.


Izpis evidence dela

S klikom na Izpis evidence dela program pripravi pdf dokument z zbirnimi podatki 


V tem prispevku