Na pregledu vrstic zalog dodaten stolpec o številki prometa zalog

Na pregled vrstic zalog smo dodali stolpec o številki prometa zalog. 

V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo zavihek Vrstice. Na preglednici, kjer so prikazane vrstice prometa zalog, smo dodali stolpec o številki posameznega prometa v zalogah.

V tem prispevku