Pogled zalog na izdanem računu

Pri dodajanju artikla na izdanem račun v primeru izbrane nastavitve Razbremenitev zalog neposredno z računom, program prikaže stanje zaloge. 

  1. V meniju Poslovanje > izdani računi > Nov
  2. vnesemo glavo računa kot za vse račune,
  3. program prikaže zalogo na dva načina:
  • v polju Artikel vpišemo znak # (lojtro), program prikaže seznam artiklov, ki so na zalogi.
  •   vpišemo artikel in program prikaže količino zaloge na vrstici v oklepaju.
V tem prispevku