Izpisi osnovnih sredstev (kartice, register, inventura)

V programu lahko izpišemo kartico osnovnega sredstva, inventurno listo in register osnovnih sredstev.

V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva se postavimo na zavihek Natisni in izberemo želen izpis osnovnih sredstev: 

 • Kartica.
 • Inventurna lista.
 • Register.

Kartica osnovnega sredstva

 1. Vnesemo datum do katerega želimo, da je upoštevan promet na osnovnem sredstvu. 
 2. Polje Omejitev po amortizacijskih skupinah označimo, če želimo pripraviti izpis kartice samo za določene amortizacijske skupine. Program prikaže na preglednici vse uporabljene amortizacijske skupine. Amortizacijske skupine katere želimo izpisati kartico označimo.
 3. Kliknemo Natisni.
 4. Program izpiše vse kartice osnovnih sredstev na izbrani dan.
  • Če smo označili polje Omejitev po amortizacijskih skupinah, program natisne kartice osnovnih sredstev na vnesen datum samo za izbrane amortizacijske skupine.
  • Če želimo tiskati kartico samo za posamezno osnovno sredstvo, na preglednici osnovnih sredstev izberemo osnovno sredstvo in kliknemo Tiskanje kartice.

Inventurna lista

 1. V polje Na dan vpišemo datum, na katerega želimo pripraviti izpis inventurne liste.
 2. Polje Nahajališča:
  • Pustimo prazno, če želimo pripraviti izpis za vsa nahajališča. Osnovan sredstva bodo na izpisu sortirana po nahajališčih.
  • Če želimo pripraviti izpis samo za eno nahajališče, izberemo na spustnem seznamu želeno nahajališče.
 3. Polje Tiskanje vrednosti označimo, če želimo, da program natisne tudi vrednost osnovnih sredstev. 
  • Na inventurni listi je izpisana nabavna vrednost, popravek vrednosti in sedanja vrednost osnovnega sredstva.
 4. Polje Omejitev po amortizacijskih skupinah označimo, če želimo pripraviti inventurno listo samo za določene amortizacijske skupine. Program prikaže na preglednici vse uporabljene amortizacijske skupine. Amortizacijske skupine za katere želimo pripraviti inventurno listo označimo.
 5. S klikom na Natisniprogram izpiše inventurno listo na izbrani dan.

Register osnovnih sredstev

 1. Vnesemo Datum na katerega želimo pripraviti izpis registra osnovnih sredstev. Na izpisu bodo zajete vse spremembe vključno z izbranim datumom.
 2. Izberemo katera osnovna sredstva naj so zajeta v izpisu: 
  • V uporabi.
  • Ni v uporabi.
  • Trajno izločeno.
 3. Polje Omejitev po amortizacijskih skupinah označimo, če želimo pripraviti izpis registra osnovnih sredstev samo za določene amortizacijske skupine. Program prikaže na preglednici vse uporabljene amortizacijske skupine. Amortizacijske skupine za katere želimo izpisati register označimo.
 4. S klikom Natisni program pripravi izpis registra osnovnih sredstev z vsemi podatki. Na zadnji strani izpisa so izpisani seštevki po kontih.
V tem prispevku