Izpisi osnovnih sredstev (kartice, register, inventura)

V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > kliknemo Natisni.

Na preglednici Osnovnih sredstev, lahko tiskamo kartico osnovnega sredstva, Inventurno listo in Register osnovnih sredstev.

Kartica osnovnega sredstva

 1. Vnesemo datum do katerega bo upoštevan promet na osnovnem sredstvu, 
 2. kliknemo Pripravi izpis.
 3. Program izpiše vse kartice osnovnih sredstev na izbrani dan.
  • Če želimo tiskati kartico za posamezno osnovno sredstvo, najprej na osnovnem seznamu izberemo osnovno sredstvo in nato kliknemo Tiskanje kartice.

Inventurna lista

 1. Kliknemo Inventurna lista 
 2. V polje Na dan: vpišemo datum , tiskamo jo na izbrani dan.
 3. Polje Nahajališča :
  • pustimo prazno, če želimo da bodo sredstva na izpisu sortirana po nahajališčih, 
  • lahko pa pripravimo izpis tudi samo za eno nahajališče, če ga izberemo na seznamu.
 4. Tiskanje vrednosti:  dodamo kljukico, če želimo, da bo program tiskal tudi vrednost osnovnih sredstev.

Register osnovnih sredstev

 1. Izberemo Datum (na izpisu bodo zajete vse spremembe vključno s tem datumom)
 2. Izberemo, katera osnovna sredstva naj zajame izpis: 
  • V uporabi, 
  • Ni v uporabi,
  • Trajno izločeno.
 3. Kliknemo Pripravi izpis.

Program pripravi izpis osnovnih sredstev z vsemi podatki, na zadnji strani izpisa so tudi seštevki po kontih.

V tem prispevku