Kako uporabnik sam prekliče dostop do organizacije oziroma plačnika?

Administrator plačnika omogoči uporabnikom dostop do podatkov organizacije, enako dostop tudi onemogoči.

Če administrator dostopa ne prekliče in organizacija ostane na seznamu organizacij posameznega uporabnika, ima Uporabnik možnost, da se sam odstrani iz posamezne organizacije.

  1. Na vstopni strani izberemo Moj profil.
  2. V razdelku Dostop do organizacij, pri organizaciji do katere ne potrebujemo več dostopa, kliknemo Odstrani me iz organizacije.
  3. Na vstopni strani programa organizacija ne bo več vidna.
V tem prispevku