Kako uporabnik sam prekliče dostop do organizacije oziroma plačnika?

Administrator plačnika omogoči uporabnikom dostop do podatkov organizacije, enako dostop tudi onemogoči.

V nekaterih primerih administrator dostopa ne prekliče in organizacija ostane na seznamu organizacij tega uporabnika.

V tem primeru ima Uporabnik možnost, da se sam odstrani iz posamezne organizacije.

1. Na vstopni strani izberemo Moj profil.

2. Na razdelku Dostop do organizacij > pri organizaciji do katere ne potrebujemo več dostopa,

3. kliknemo Odstrani me iz organizacije.

4. Na vstopni strani programa organizacija ne bo več vidna.


 

V tem prispevku