Masovno tiskanje gotovinskih računov

Po novem lahko v meniju Poslovanje > Izdani računi, preko masovnih obdelav, natisnemo tudi več gotovinskih (davčno potrjenih) računov hkrati. Program bo samodejno štel tudi kopije gotovinskih računov. 

Več o masovnem urejanju izdanih računov preberite tukaj.

V tem prispevku