Obračun regresa (video)


Obračun regresa

  • Nastavitve v šifrantu delavcev
  • Obračun regresa do uredbe
  • Obračun regresa nad uredbo
  • Obračun sorazmernega dela regresa
V tem prispevku