Obračun nadomestila za gasilsko intervencijo, civilno zaščito

Delavec je za čas odsotnosti zaradi opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoč upravičen do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela zaradi opravljanja teh dolžnosti v višini in pod pogoji, ki jih določi vlada. Skladno z veljavno zakonodajo delavcu pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal. 

Delodajalec lahko zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo, od pristojnega državnega organa oziroma organa lokalne skupnosti, ki je delavca pozval k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči (civilne zaščite oziroma gasilske zveze).

V ta namen uporabimo v Minimaxu vrsto izplačila Opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca.
 3. Kliknemo Dodaj obračunsko vrstico in pri vrsti izplačila izberemo Opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
 4. Vnesemo število ur.

 5. S klikom na Potrdi, program samodejno zmanjša:
  • Ure rednega dela.
  • Število dni za prevoz na delo.
  • Število dni za prehrano na delu.
 6. Nadaljujemo z obračunom plače. 

Kaj program pripravi?

 • Temeljnico.
 • Plačilne naloge.
 • Plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačila.
 • V REK obrazec vpiše znesek izplačanega nadomestila v polje P01b in se beleži v polju M01. Polja S se za to izplačilo ne izpolnjujejo.
V tem prispevku