Obračun nadomestila za gasilsko intervencijo, civilno zaščito

Delavec je za čas odsotnosti zaradi opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoč upravičen do nadomestila plače. Skladno z veljavno zakonodajo delavcu pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal. Delodajalec lahko zahteva refundacijo za izplačan znesek od pristojnega organa (civilne zaščite oziroma gasilske zveze).

 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca.
 3. Kliknemo Dodaj obračunsko vrstico in pri vrsti izplačila izberemo Opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
 4. Vnesemo število ur
 5. S klikom na Potrdi, program samodejno zmanjša:
  • Ure rednega dela.
  • Število dni za prevoz na delo.
  • Število dni za prehrano na delu.
 6. Nadaljujemo z obračunom plače. 

Kaj program pripravi?

 • Plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačila.
 • V REK obrazec vpiše znesek nadomestila v analitičnem delu v polje S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca. 
 • Temeljnico.
 • Plačilne naloge.
V tem prispevku