Nov izgled pri vnosu dokumentov v zalogah

Postopoma preurejamo uporabniški vmesnik pri vnosih dokumentov. Tokrat smo poenotili izgled vnosa dokumentov v zalogah, s ciljem uskladitve s celotno podobo programa Minimax. Sedaj je vnos prometov bolj pregleden in enostaven, saj podatke urejamo v eni vrstici.

V tem prispevku