Masovne obdelave prejetih naročil

Prejeta naročila lahko masovno kopiramo v izdana naročila, izdan račun ali predračun.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila izberemo zavihek Masovne obdelave.
 2. Izberemo akcijo:
  • Priprava izdanih naročil.
  • Kopiraj v izdan račun.
  • Kopiraj v predračun.

Priprava izdanih naročil

1. Na prvem koraku izberemo prejeta naročila in kliknemo naprej.

2. Na naslednjem koraku preverimo izbrane vrstice (prejeta naročila). S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak.

3. Na koraku Vnos podatkov in potrditev vnesemo količino artikla, ki jo želimo naročiti in izberemo stranko (dobavitelja).

4. S klikom na Izvedi program pripravi osnutke izdanih naročil. Osnutek preverimo in po potrebi uredimo ter potrdimo v meniju Poslovanje > Izdana naročila.

Kopiraj v izdan račun/predračun

 1. Na prvem koraku označimo prejeta naročila, ki jih želimo kopirati v izdan račun/predračun in kliknemo Naprej.
 2.  Na naslednjem koraku preverimo izbor prejetih naročil in postopek nadaljujemo s klikom na Naprej.
 3. Program ponudi naslednje možnosti:
  • Izbira cen:
   • Iz cenika.
   • Iz naročila.
  • Dodati na račun > Če smo za stranko predhodno že pripravili izdan račun/predračun in ga pustili v osnutku, lahko prejeto naročilo pripojimo na pripravljen osnutek izdanega računa/predračuna. Osnutek izdanega računa/predračuna izberemo na spustnem seznamu. 
   • Pri dodajanju na osnutek računa je pomembno, da smo izbrali prejeta naročila istih strank. Prejeta naročila različnih strank, ni mogoče dodati na osnutek izdanega računa/predračuna.
  • Združevanja artiklov > program iste artikle z enako prodajno ceno združi na računu v skupno postavko.
 4. Postopek zaključimo s klikom na Izvedi
 5. Program pripravi osnutek izdanega računa/predračuna, ki ga po potrebi uredimo.
V tem prispevku