Dodatek za stalnost in dodatek delovno dobo

Navodilo prikazuje katere nastavitve moramo v programu urediti, da bo program samodejno upošteval dodatek za delovno dobo in stalnost pri obračunu plače.

Nastavitve pri delavcu

  1. V meniju Šifranti > Delavci 
  2. izberemo delavca, tako da kliknemo na ime in priimek delavca.
  3. Kliknemo Uredi.
  4. Izberemo zavihek Podatki za osebne prejemke.
  5. Preverimo ali imamo vnesen datum začetka sedanje zaposlitve:
    •  polje Zaposlitev od,
    • v primeru zaposlitve za določen čas tudi polje Zaposlitev za določen čas.
  6. V polju Upoštevaj delovno dobo in stalnost dodamo kljukico.
  7. Če imamo delavca zaposlenega za polovični delovni čas, dodamo kljukico tudi v polju Predlagaj delovno dobo iz prejšnjega obračuna plače. Program v tem primeru ne bo izračunal delovne dobe, ampak bo odstotek delovne dobe prenesel iz prejšnjega obračuna plače.
    • Za takega delavca pri prvem obračunu plače, na drugem koraku, pri vrsti izplačila dodatek za delovno dobo vpišemo znesek odstotka (%). Podatek bo samodejno upoštevan tudi pri naslednjih obračunih.
  8. Pri razdelku Podatki za dodatke izpolnimo naslednja polja
    • Delovna doba pred zaposlitvijo.
    • Delovna doba za stalnost v organizaciji pred zaposlitvijo.

Nastavitve na obračun plače

  1. V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača
  2. Na prvem koraku obračuna plač, na zavihku Osnovni podatki, izpolnimo naslednja polja:
    • % dodatka za stalnost na leto.
    • % dodatka za delovno dobo na leto.
  3. Nastavitve shranimo in nadaljujemo z obračunom plače.
V tem prispevku