Kopiranje izdanega naročila v prejem z artikli s serijo

Na področju zalog smo program dopolnili tako, da je mogoče kopirati izdano naročilo v prejem tudi pri artiklih, ki jih v zalogah vodimo po serijah. Program pripravi potrjen prejem in predlaga na vrstici artikla zadnjo vneseno serijo. Če v zalogah še nimamo artikla s serijo, pripravi program na prejemu vrstico z artiklom brez vnesene serije. Če nam predlagani podatki ne ustrezajo, prejem prekličemo in uredimo (vnesemo številko serije).

Več o vnosu izdanih naročil lahko preberete tukaj.

V tem prispevku