Prenova plačilnih nalogov

S ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje smo prenovili meni Plačilni nalogi

Na osnovni preglednici plačilnih nalogov lahko hitro in enostavno preverimo vse neplačane ter tudi plačane plačilne naloge – pri statusu izbiramo »neplačani« ali »plačani ali niso za plačilo«.

Po novem najdemo naloge, ki smo jih pregledovali v zavihku arhiv plačilnih nalogov, med plačanimi nalogi (izbiramo preko Statusa). Arhiv plačilnih nalogov smo ukinili.

Zapadli plačilni nalogi imajo zaradi večje preglednosti datum zapadlosti obarvan rdeče

V opravilno vrstico smo dodali funkcije za obdelavo plačilnih nalogov. Z dodano kljukico pri plačilnih nalogih, lahko posamično ali masovno plačilne naloge izvozimo v banko, natisnemo, združimo, brišemo, pripravimo obveznosti do delavcev in premaknemo naloge ponovno med neplačane. Ko plačilne naloge izberemo, lahko tudi natisnemo seznam le-teh ter jih neposredno pošljemo iz programa.

Več o delu s plačilnimi nalogi lahko preberete tukaj.

Če se postavimo na vrstico plačilnega naloga ter izberemo desni klik miške, lahko preko tega izvedemo določene akcije – razdelimo plačilo, plačilni nalog kopiramo ali ga pobrišemo.

V tem prispevku