Izdaja e-dobavnice

Po novem program Minimax omogoča tudi pripravo e-dobavnice. Program ob potrditvi izdaje v zalogah ali ob izstavitvi računa pripravi poleg PDF dokumenta še xml datoteko dobavnice. 

V programu najprej uredimo nastavitve.

Nastavitve organizacije

1. Če želimo da program pripravi e-dobavnico, preverimo nastavitve v razdelku e-Dokumenti, pri polju Priprava e-dobavnice:

  • Če v programu ne vodimo zaloge (nimamo aktiviranega menija Poslovanje > Zaloge), izbiramo ali želimo, da program pripravi ob izdaji e-računa pripravi tudi e-dobavnico ali ne. Privzeta možnost je Ne, kar pomeni, da program ob izstavitvi e-računa ne bo pripravil e-dobavnice.
  • Če smo aktivirali zaloge v meniju Poslovanje > Zaloge, pa lahko izberemo ali želimo, da program pripravi e-dobavnico ob izstavitvi izdanega računa ali potrditvi izdaje iz zalog. Privzeta je možnost iz izdaje, kar pomeni, da bo program pripravil dobavnico samo ob potrjeni izdaji iz zalog.

Nastavitve stranke

2. Preverimo tudi nastavitve stranke. Program pripravi e-dobavnico samo strankam, ki imajo v šifrantu > strank nastavljeno možnost izdaje e-računov.

Priprava e-dobavnice

Na promet izdaje zalog, smo v primeru priprave e-dobavnice, dodali dve polji: referenčni dokument in datum. 

Glede na vnesene nastavitve program ali ob izstavitvi računa ali ob potrditvi izdaje iz zalog pripravi poleg temeljnice tudi e-dobavnico, ki obsega dve datoteki:

  • xml datoteko in
  • pdf dokument.

Pregledovanje in pošiljanje e-dobavnic

Pripravljene e-dobavnice pregledujemo v meniju Poslovanje > Izdani računi (v primeru nastavitve priprave e-dobavnic iz računa) oziroma Poslovanje > Zaloge (v primeru nastavitve priprave e-dobavnic iz izdaje) s klikom na zavihek Izdane e-dobavnice. 

Program nas preusmeri v meni Nabiralnik > Izdani dokumenti, kjer so na preglednici prikazane vse pripravljene e-dobavnice. Iz nabiralnika lahko dobavnico enostavno pošljemo stranki tako, da jih označimo in kliknemo na Pošlji

Več o izdani e-dobavnici preberite tukaj.

V tem prispevku