Nastavitve organizacije

Za lažje delo s programom uredimo šifrante. V šifrante vnašamo in urejamo: stranke, artikle, delavce, analitike, cenike, skladišča, poslovalnice, blagajne, prejemke in izdatke, analitične konte, odhodke, elektronske naprave za davčno potrjevanje..