E-računi

Articles

 Izdajanje e-računov (video)
Video posnetke prikazuje kako v programu Minimax izdamo e-račun.
Izdani e-računi
Program Minimax omogoča izdajo e-računov, na 3 načine: uvoz v banko, uvoz v BizBox in pošiljanje po e-pošti
Kako preverim, če je bil e-račun uspešno poslan?
Če je bil e-račun uspešno poslan preverimo v meniju Izdani e-račun, da je na vrstici pri računu znak za podpis in preverimo status računa s klikom na zeleno kljukico.
Napaka pri oddaji e-računa
ko izdan e-Račun program zavrne izpiše napako: ERROR: Priloga 1 : Napaka: Obvezno je vsaj eno vozlišče ReferencniDokumenti, znotraj katerega je potrebno navesti atribut VrstaDokumenta in vozlišče StevilkaDok
Pravna podlaga za izmenjavo elektronskih računov
Zakonodaja s področja brezpapirnega poslovanja skrbi za predpise v povezavi s prepoznavnostjo avtorja elektronskega dokumenta, hkrati pa zagotavlja nespremenljivost elektronskih dokumentov, predpisuje kako se dokumente hrani ter določa kako zagotavljati veljavnosti elektronskih dokumentov v sodnih, davčnih ter drugih postopkih.
Kakšne oblike računov lahko izdajajo gospodarske družbe oz. fizične osebe z dejavnostjo?
Gospodarske družbe oziroma fizične osebe dejavnostjo, izstavljajo račune proračunskim uporabnikom le v obliki e-računa.Drugim gospodarskim družbam oziroma fizičnim osebam dejavnostjo lahko izstavljajo vse oblike računov.