Obračun plače glede na število točk na mesec

Če želimo obračunati plačo glede na število točk na mesec, uredimo nastavitve na sledeči način:

Nastavitve delavca

  1. Najprej v meniju Šifranti > Delavci, 
  2. v zavihku Podatki za osebne prejemke > vnesemo Število točk pri posameznem zaposlenemu.
  3. V polju Izračun urne postavke iz izberemo > Točk na mesec.
  4. V polje Število točk na mesec vnesemo število (na primer 1.000 točk).

Nastavitve obračuna

  1. Nato na prvem koraku obračuna plače, na zavihku Ostali podatki, vnesemo Vrednost točke/mesec.
  2. Vnos podatkov shranimo in nadaljujemo na drugi korak obračuna plače.

Kaj program pripravi?

Program bo na podlagi urejenih nastavitev pripravil obračun plače, pri katerem bo upošteval urno postavko glede na število točk na mesec.

V tem prispevku