Novosti verzije, 28.1.2024 (videoposnetek)


VSEBINA:

  0:30 - Obvezni zdravstveni prispevek

  3:13 - Napoteni delavci - v osnovi se upošteva izplačana plača z vsemi dodatki

  4:14 - Drugi osebni prejemki - osnova za prispevke zavezancev iz 18. člena ZPIZ 

  6:03 - Prenos obračunskih podatkov evidence dela v obračun plače

 10:40 - Pošiljanje izpisa evidence dela po elektronski pošti

  

  


 

V tem prispevku