Kopiranje prejema v izdajo v skladišče oziroma v proizvodnjo

Pri kopiranju prejema v promet izdaje smo razširili možnosti in lahko izberemo različne podvrste prometa izdaje. 

Prejem lahko kopiramo:

  • v izdajo kupcu,
  • v izdajo v skladišče (če imamo v šifrantu > skladišča odprtih več skladišč)
  • v proizvodnjo.  

Več o vnosu prejema lahko preberete tukaj.

V tem prispevku