Delna trajna izločitev osnovnega sredstva

Če  imamo na enem osnovnem sredstvu vnesenih več osnovnih sredstev (polje Količina)  in jih želimo delno izločiti , uredimo lahko na dva načina:

 

Trajna izločitev celotne količine

1. Na osnovnem sredstvu zberemo Trajna izločitev, v tem primeru bo program trajno izločil vsa osnovna sredstva.

2. Nato vnesemo ponovno osnovno sredstvo za vsak kos posebej. (torej več osnovnih sredstev)

3. Po končanem vnosu preverimo skladnost vrednosti v registru osnovnih sredstev in bruto bilanci znotraj dvostavnega knjigovodstva.

  •   Omenjeni način je enostavnejši, le v registru osnovnih sredstev imamo vnesenih več enakih osnovnih sredstev.

 

Vnos popravka prometa

Delno trajno izločitev lahko uredimo tudi z ročnim vnosom prometa.

1. Najprej na osnovnem sredstvu s klikom na Uredi spremenimo količino. 

2. Zapis shranimo.

 

 

3. Nato s klikom na  Promet vnesemo oziroma ustrezno zmanjšamo nabavno vrednost in popravek vrednosti (v minus).

  • S tem uredimo stanje na osnovnem sredstvu,

4. Popravek nazadnje uskladimo s knjižbo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo z ročnim vnosom nove temeljnice.

 

V tem prispevku