Delna trajna izločitev osnovnega sredstva

Če  imamo na enem osnovnem sredstvu vnesenih več osnovnih sredstev (polje Količina)  in jih želimo delno izločiti, uredimo lahko na dva načina:

Trajna izločitev celotne količine in ponoven vnos posameznih osnovnih sredstev

 1. Na osnovnem sredstvu izberemo Trajna izločitev. V tem primeru bo program trajno izločil vsa osnovna sredstva.
 2. Nato vnesemo ponovno osnovno sredstvo za vsak kos posebej. (torej več osnovnih sredstev)
 3. Po končanem vnosu preverimo skladnost vrednosti v registru osnovnih sredstev in bruto bilanci v meniju dvostavno knjigovodstvo.
  • Omenjeni način je enostavnejši, le v registru osnovnih sredstev imamo vnesenih več enakih osnovnih sredstev.

Vnos popravka prometa

Delno trajno izločitev lahko uredimo tudi z ročnim vnosom prometa.

 1. Na osnovnem sredstvu, s klikom na Uredi, spremenimo količino. 
 2. Zapis shranimo.
 3. Nato na pogledu osnovnega sredstva,  s klikom na + Nov promet vnesemo oziroma ustrezno zmanjšamo nabavno vrednost in popravek vrednosti (v minus).
  • S tem uredimo stanje na osnovnem sredstvu.
 4. Popravek moramo uskladiti še s knjižbo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo z ročnim vnosom nove temeljnice.
V tem prispevku