Delna trajna izločitev osnovnega sredstva

Če  imamo na enem osnovnem sredstvu vnesenih več osnovnih sredstev (polje Količina)  in jih želimo delno izločiti, uredimo lahko na dva načina:

Trajna izločitev celotne količine

 1. Na osnovnem sredstvu zberemo Trajna izločitev, v tem primeru bo program trajno izločil vsa osnovna sredstva.
 2. Nato vnesemo ponovno osnovno sredstvo za vsak kos posebej. (torej več osnovnih sredstev)
 3. Po končanem vnosu preverimo skladnost vrednosti v registru osnovnih sredstev in bruto bilanci znotraj dvostavnega knjigovodstva.
  • Omenjeni način je enostavnejši, le v registru osnovnih sredstev imamo vnesenih več enakih osnovnih sredstev.

Vnos popravka prometa

Delno trajno izločitev lahko uredimo tudi z ročnim vnosom prometa.

 1. Najprej na osnovnem sredstvu s klikom na Uredi spremenimo količino. 
 2. Zapis shranimo.
 3. Nato s klikom  Promet vnesemo oziroma ustrezno zmanjšamo nabavno vrednost in popravek vrednosti (v minus).
  • S tem uredimo stanje na osnovnem sredstvu,
 4. Popravek nazadnje uskladimo s knjižbo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo z ročnim vnosom nove temeljnice.
V tem prispevku