Obračun regresa: Korak 1

Pred pripravo obračuna regresa, preverimo naslednje nastavitve:

Ureditev nastavitev

1. Tekoče poslovno leto

Pred obračunom preverimo, če imamo določeno ustrezno (tekoče) poslovno leto, kar pomeni, da smo z letnimi obdelavami naredili prehod v novo leto.

Podatek lahko preverimo znotraj menija Knjigovodstvo > Letne obdelave. Tekoče poslovno leto je leto, za katerega obračunavamo regres.

2. Stopnja dohodnine pri obračunu regresa

Pri obračunu regresa izračuna program dohodnino samodejno po povprečni stopnji za posameznega delavca.

 • Če program ne more izračunati povprečne stopnje (na primer pri prvem obračunu v Minimaxu za tega delavca ali pri delavki na porodniškem dopustu), vpišemo stopnjo dohodnine za tega delavca v šifrantu delavcev.
 1. V meniju Šifranti > Delavci.
 2. Kliknemo na delavca ter nato > Uredi.
 3. V polje  > Odstotek dohodnine vpišemo odstotek dohodnine za regres.
  • Če želimo, da pri regresu program izračuna povprečno stopnjo dohodnine, pustimo v tem primeru odstotek dohodnine 0,00.

Ne spreglejte

Za izračun povprečne stopnje dohodnine program upošteva povprečje zadnjih šestih plač za posameznega delavca v tekočem letu, temu prišteje 1/12 letnega zneska regresa, ki je vpisan na prvem koraku obračuna regresa, in tako izračuna povprečno stopnjo akontacije dohodnine.

Do nastavitev za posameznega delavca lahko vstopamo tudi na obračunu regresa.

Vnos obračuna regresa

 1. V meniju Plače > Obračun Plač,
 2. kliknemo Nov regres.
 3. S klikom na Uredi  program odpre okno za urejanje nastavitev obračuna: vnos osnovnih in ostalih podatkov, odgovorne osebe ter urejanja predogleda izpisa plačilne liste.
  • Osnovni podatki
   • V polju Leto > program predlaga tekoče poslovno leto
   • V polju Naziv obračuna program samodejno predlaga naziv ,lahko pa ga poljubno urejamo. Podatek program izpisuje na plačilni listi, rekapitulaciji in v opisu temeljnice. Če izplačujemo drugi, tretji … del regresa, navedemo v nazivu, za večji pregled nad izplačili. Tudi pregledi na konto karticah bodo nedvoumni.
   • Vnesemo Datum izplačila. Datum program zapiše na plačilnih nalogih in na ustreznih listinah.
   • Vnesemo Znesek regresa. Vpisani znesek regresa program na obračunu predlaga pri vseh zaposlencih in je vezan na ta obračun in izplačilo.
   • Vnesemo Letni znesek regresa. Znesek predstavlja kumulativni letni znesek regresa, vključno s tem izplačilom. Vpisani znesek se izpiše na Obrazec 3. 
  • Ostali podatki
   • Neizplačan regres (uporabimo v primeru knjiženja stroška regresa v tekočem poslovnem letu)
   • Kolektivna pogodbapodatek program izpiše na listinah za FURS in AJPES.
   • Konto za invalida nad kvoto: določimo v primeru obračuna regresa nad uredbo
   • Izpis delovne dobe in datume zaposlitve: možnost označimo, če želimo, da podatek o skupni delovni dobi in datumu zaposlitve prikažemo na izpisu plačilne liste.
   • Izpis dopusta: označimo, če želimo, da podatek o dopustu prikažemo na izpisu plačilne liste.
   • Izpis osnovne plače: označimo, če želimo, da podatek o osnovni plači prikažemo na izpisu plačilne liste. 
  • Odgovorna oseba 
   • Odgovorna oseba: vpisano ime program upošteva na listinah za FURS in AJPES.
   • Telefon: podatek program prikaže na listinah za FURS in AJPES.
  • Predogled
   • V zavihku predogled urejamo izpis plačilne liste.
   • S klikom na + Nov izpis pripravimo nov izpis plačilne liste.
   • Pri izpisu plačilne liste urejamo:
   • Splošne nastavitve
   • Naslov
   • Dodatni opisi/klavzule
   • Podpis
   • Terminologijo in prevajanje
   • Ostale nastavitve.
   • Izpis naslova Minimax - izpiše se naslov www.Minimax.si v spodnjem delu dokumenta.
  • O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov.
 4. S klikom na gumb Shrani potrdimo nastavitve, s klikom na Opusti prekličemo vnos in vse spremembe.
 5. S klikom na Naprej pridemo na naslednji korak obračuna regresa. 

Obračun regresa nad uredbo

Pri obračuna regresa v znesku nad davčno uredbo bo program za znesek, ki presega 100 % povprečne plače v mesecu izplačila, samodejno obračunal enake prispevke kot pri plačah.

 • meja po kateri nastane dohodninska osnova pri regresu je mesečna povprečna plača v mesecu izplačila regresa, dohodnina se obračuna samo od razlike nad vrednostjo povprečne plače.
 • meja po kateri nastane osnova za obračun prispevkov pri regresu je mesečna povprečna plača v mesecu izplačila regresa, prispevki bodo obračunani samo od razlike nad vrednostjo povprečne plače.

Podatek o mejni vrednosti, nad katero program obračuna prispevke, vnašamo skrbniki sistema (SAOP).

Kaj program pripravi?

V zbirnem REK-1 obrazcu v polju 113 vpiše celotni znesek izplačanega regresa, v polje 114 pa vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % povprečne plače.

V iREK obrazcu podatke o izplačanem regresu zapiše :

- v polje A052 celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % povprečne plače)

- v polje A062 (osnova za prispevke P04)  znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % povprečne plače.

Prispevke ustrezno prikaže na REK obrazcih, pripravi tudi plačilne naloge za plačilo prispevkov in temeljnica.

V tem prispevku