Obračun regresa: Korak 1

Pred pripravo obračuna regresa, preverimo naslednje nastavitve:

Ureditev nastavitev

1. Tekoče poslovno leto

V meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave preverimo, če imamo določeno ustrezno (tekoče) poslovno leto. Tekoče poslovno leto je leto, za katerega obračunavamo regres. To pomeni, da smo z letnimi obdelavami naredili prehod v novo leto.

2. Stopnja dohodnine pri obračunu regresa

Pri obračunu regresa program izračuna dohodnino samodejno po povprečni stopnji za posameznega delavca.

 • Če program nima podatkov za izračun povprečne stopnje (na primer pri prvem obračunu v Minimaxu za tega delavca ali pri delavki na porodniškem dopustu), vpišemo stopnjo dohodnine za tega delavca v šifrantu delavcev.
 1. V meniju Šifranti > Delavci.
 2. Izberemo delavca in kliknemo Uredi.
 3. V polje Odstotek dohodnine vpišemo odstotek dohodnine za regres.
  • Če želimo, da pri regresu program izračuna povprečno stopnjo dohodnine, pustimo v tem primeru odstotek dohodnine 0,00.

Ne spreglejte

Za izračun povprečne stopnje dohodnine program upošteva povprečje zadnjih šestih plač za posameznega delavca v tekočem letu, temu prišteje 1/12 letnega zneska regresa, ki je vpisan na prvem koraku obračuna regresa, in tako izračuna povprečno stopnjo akontacije dohodnine.

Do nastavitev za posameznega delavca lahko vstopamo tudi na obračunu regresa.

Vnos obračuna regresa

 1. V meniju Plače > Obračun Plač,
 2. kliknemo Nov regres.
 3. Program odpre okno za urejanje nastavitev obračuna: vnos osnovnih in ostalih podatkov, odgovorne osebe ter urejanja predogleda izpisa plačilne liste.
  • Osnovni podatki
   • V polju Leto > program predlaga tekoče poslovno leto
   • V polju Naziv obračuna program samodejno predlaga naziv, lahko pa ga poljubno urejamo. Podatek program izpisuje na plačilni listi, rekapitulaciji in v opisu temeljnice. Če izplačujemo drugi, tretji del regresa, navedemo v nazivu, za večji pregled nad izplačili. Tudi pregledi na konto karticah bodo nedvoumni.
   • Vnesemo Datum izplačila > datum program upošteva na plačilnih nalogih in na ustreznih listinah.
   • Vnesemo Datum knjiženja regresa > datum program upošteva na temeljnici obračuna plače.
   • Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine: če dodamo kljukico, bo program upošteval predhodna izplačila pri izračunu akontacije dohodnine.
   • Vnesemo Znesek regresa. Vpisani znesek regresa program na obračunu predlaga pri vseh delavcih in je vezan na ta obračun in izplačilo.
   • Vnesemo Letni znesek regresa. Znesek predstavlja kumulativni letni znesek regresa, vključno s tem izplačilom. Vpisani znesek program vpiše na Obrazec 3. 
  • Ostali podatki
   • Neizplačan regres (uporabimo v primeru knjiženja stroška regresa v tekočem poslovnem letu)
   • Kolektivna pogodbapodatek program izpiše na listinah za FURS in AJPES.
   • Konto za invalida nad kvoto: določimo v primeru obračuna regresa nad uredbo, polje program prikaže v kolikor imamo zaposlenega delavca invalida nad kvoto.
   • Izpis delovne dobe in datume zaposlitve: možnost označimo, če želimo, da podatek o skupni delovni dobi in datumu zaposlitve prikažemo na izpisu plačilne liste.
   • Izpis dopusta: označimo, če želimo, da podatek o dopustu prikažemo na izpisu plačilne liste.
   • Izpis osnovne plače: označimo, če želimo, da podatek o osnovni plači prikažemo na izpisu plačilne liste. 
  • Odgovorna oseba 
   • Odgovorna oseba: vpisano ime program upošteva na listinah za FURS in AJPES.
   • Telefon: podatek program prikaže na listinah za FURS in AJPES.
  • Predogled
   • V zavihku predogled urejamo izpis plačilne liste.
   • S klikom na + Nov izpis pripravimo nov izpis plačilne liste.
   • Pri izpisu plačilne liste urejamo:
   • Splošne nastavitve
   • Naslov
   • Dodatni opisi/klavzule
   • Podpis
   • Terminologijo in prevajanje
   • Ostale nastavitve.
   • Izpis naslova Minimax - izpiše se naslov www.Minimax.si v spodnjem delu dokumenta.
  • O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov.
 4. S klikom na gumb Shrani potrdimo nastavitve,
  • s klikom na Opusti prekličemo vnos in vse spremembe.
 5. in pridemo na naslednji korak obračuna regresa. 

Naknadno urejanje osnovnih nastavitev obračuna

Če želimo naknadno urejati predlagane nastavitve za obračun kliknemo na ikono za nastavitve

 • Program nas vrne na okno za urejanje osnovnih in ostalih podatkov, podatkov za vnos odgovorne osebe ter predogled za urejanje nastavitev izpisa plačilne liste.
V tem prispevku